33. vasárnap

 2010.11.14. 00:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai szentmisénkben azt ünnepeljük, hogy 73 esztendővel ezelőtt ezen a napon szentelte fel templomunkat Serédy Jusztinián hercegprímás. A világvégéről szóló jövendölések Jézus mai tanításában meglehetősen radikálisan jelzik, hogy földi életünk próbatétel jellegét Isten nagyon komolyan veszi.

Kérdezzük meg magunktól:

1.     Úgy hajtom-e álomra a fejemet naponta, hogy talán éppen ezen az éjszakán jön el Jézus számon kérni a világot és az én lelkemet is?

2.     Nem szorít-e ki földi boldogulásom igyekezete még szabadidőmből is bármit, amivel Istennek tartoznék?

3.     Voltam-e ezen a héten katekézisen, gyermekeim voltak-e hittanon, hányszor került a kezembe a Biblia?

Mivel bántottam meg Istent az elmúlt héten?

 

A fogságból hazatért nép nem tanult Isten büntetéséből, ezért a próféta figyelmezteti őket, hogy eljön Isten számonkérése, az apostol pedig arra tanít, hogy az Úr eljövetelének várása nem telhet tétlenségben, tehát „Aki nem dolgozik, ne is egyék!”

 

Nemes Nagy Ágnes:

Kiáltva

Irgalmazz, Istenem! Én nem hiszek Tebenned,
Csak nincs kivel szót váltanom.
S lám, máris megadod azt a végső kegyelmet,
Hogy legalább imádkozom.

Bűnöm csak egy, de nagy: a gőg fogai rágnak.
És most porig aláztatom.
Hörgök, vonagolok, mint egy nyomorú állat,
Kínomban a port harapom.

Életem vékonyul, gyökere félbemetszve,
Virága tán nem nyílt soha.
Irgalmazz, Istenem, húsvétvasárnap este,
Hisz él az Embernek Fia.

Itt megaláztatás, ott szorongattatások,
Kín és életveszedelem.
Ne hagyd el sok papod hitetlen unokáját,
Ne hagyd el nyomorult fejem!

 

ÁLDOZÁS UTÁN:

 

Ennek a templomnak minden köve arra várt, hogy egyszer elmondjam közöttük a szívem mélyéből fakadó imát irgalmadért Uram, és hálaadásként, hogy meghallgatsz.

 

Minden festmény, minden dísz, oszlop megtérésemért lett, hogy őszinte gyónásomban helyet adjak neked.

 

Harangjaid nekem szólnak, hogy hívjanak legszentebb áldozatod átélésére, vasárnap és hétköznapokon is, hogy Szent Testedet lelkembe fogadhassam.

 

Ez a torony azért áll, hogy gondjaim fölé magasodhasson a Te keresésed vágya.

 

Ezt a míves szószéket azért faragták, hogy igéd bensőmig hatoljon, hogy a szélnek eresztett buzdítások, feddések, lelkesítések megtalálják lelkiismeretemet és akaratomat.

 

Ez a hatalmas falak közötti, szinte érthetetlen meghittség azért vár, hogy Téged igazán atyámnak érezzelek, és ezáltal itt igazi testvérekre találjak.

 

Ez a példátlanul szép Mária szobor és oltár azért vonz a mise utáni imára, hogy a Szent Szűz jelenlétét érezve az Egyházban igazi családi légkörre leljek.

 

Mindezekből egykor Uram kő kövön nem marad, de itteni találkozásink lelki gyümölcse örök értékké válik bennem. Ámen.

 

 

süti beállítások módosítása