2013_1031ormokesgyokerek0028.jpg

Rendhagyó hittudomány - alapfokon

Amikor az első harminc oldalt elolvastam a korszerű feldolgozást ígérő Bevezetés Krisztus misztériumába - című könyvből, gyanút fogtam, hogy a hazai teológiai irodalom felrázó erejű műve lesz Pajor András atya zsebkönyv terjedelmű kötete. A szerzővel beszélgetünk e munkájáról – a kínosabb kérdéseket sem kerülve.

Nem fél valamilyen fölhördüléstől a könyv megjelenése kapcsán?

Milyen jellegű ellenérzésekre gondol?

A hazai teológiai könyvkínálat jeles szerzők műveit, komoly tudósok elmélyült gondolatmenetét tárja elénk, erre kézbe kapunk egy a hit világába pörgő elevenséggel bevezető kötetet.

A könyv tartalma teljesen tiszta, katolikus, erre a megfelelő lektor és a saját, aggályosan egyházhű gondolkodásom a garancia. Az a sajátság, hogy ha egy író készít hittankönyvet, kétségtelen pedagógiai előny, mert talán olvasmányosabban fogalmaz. Ráadásul a kötet nem előzte meg a gyakorlatot, éppen fordítva történt: lassan harminc esztendeje fejből tanítom ezt az anyagot, a hallgatóim követelték ki tőlem, hogy valahol utána olvashassanak.

Milyen tantárgy a Krisztus misztériuma?

Először is a teológiát tanulni elkezdők bevezető, alapozó tárgya. A könyv ugyanakkor a szentségekre, keresztségre, elsőáldozásra, bérmálásra, vagy éppen házasságra készülők szellemi hídja is a katolikus hit igazi tartalmához.

A sokadik ilyen próbálkozás?

Nézze, Ön kérdezte az előbb, hogy nem számítok-e fölhördülésekre. Ha ezzel a művel egyszerűen csak felsorakoznék az eddig megjelent, kissé sűrűn szedett, olykor száraz, teológiai szaknyelven íródott összefoglalásokhoz, akkor gondolom, nem tartana semmilyen kritikától.

Nyilván, de amit Jézus csodáiról, aztán a boldogságról szóló tanításáról, vagy a Szentlélek kiáradásának vonatkozásairól ír, azok a szempontok szerintem egyenként is megérnének egy-egy új teológiai meglátást kifejtő tanulmányt. Az atya ennek ellenére kezdők kezébe ad ilyen újszerű – egyébként teljesen érthető – gondolatokat.

Így van, semmilyen problémát nem érzek abban, ha valaki frissen a lényeges szempontokkal ismerkedik meg hitünk tartalmából. Ugyanakkor persze, hogy a nagy hittudósok felé is e-elrejtettem a sorok közt egy két kihívást, nehogy ők azzal tegyék félre a könyvemet, hogy ezen már rég túl vannak.

Nem fordítva szokás ezt tenni? Először egy komoly, tudományos fejtegetést megjelentetni, aztán aprópénzre váltani a nagyközönségnek?

De igen, én magam lelkipásztorként olykor meglehetősen magas röptű tudományos régiókban kutakodom, hogy mindezt közérthetővé tegyem az egyszerűbb híveknek is. Hajdan így íródott a Lélek szótára című könyvem. Közben persze saját meglátásaim is adódnak, amelyeket pedig a tudomány rendelkezésére bocsátok, úgy sáfárkodik velük, ahogy kedve tartja.

Ön, személy szerint mire használja majd a saját könyvét?

Ádventben öt házasságrendezést sikerült előmozdítanom azáltal, hogy ez az anyag felpörgette a felkészülés ütemét, pedig akik hozzám járnak jegyes előkészítésre, azok jól tudják, hogy itt nem vesszük túl könnyedén ezt a feladatot. A mostani házasodók főként új hittanos gyerekeink szülei közül valók, megismerkedtek ezen a szinten a hittel, és szemlátomást nagyon boldogok, velük együtt persze én is. Már ezért megérte megírnom a könyvet.       Gyimesi Marika

süti beállítások módosítása