21. vasárnap

 2011.08.21. 01:32

Uram, ma megerősítesz bennünket abban a tudatban, hogy bármennyire nehéz is kitartani Katolikus Egyházad mellett, mégis ez lelkünk igazi otthona, itt vagyunk a legmegfelelőbb helyen. Itt vagyunk a legközelebb Hozzád, a legközvetlenebb, leghitelesebb módon Nálad. Végéhez közeledik a nyár. Sokféle emberrel találkoztunk utazásaink, nyaralásaink során, akik sokféle módon gondolkodnak, s nekünk minderről az eszmei zűrzavar és sodródás jut az eszünkbe. Milyen jó, hogy bár néha a kor sajátságai miatt próbára is tesz bennünket az Egyház iránti hűségünk, mégis tudhatjuk: Te akarod, hogy itt legyünk és szeretnéd, hogy mindenki itt legyen. Segíts, hogy ebben igaz tanúságtevőid lehessünk és ehhez erősíts meg minket a mai szentmisében. Ámen.

Nagy dolgok megvalósulását remélhetjük akkor is, ha rábukkanok valami egészen csekély dologra, ami bizonyos és megrendíthetetlen (Descartes).

Jézus kifejezett szándéka, hogy Egyháza konkrét, józan és a hiteles tudományokkal összeegyeztethető fogalmakkal higgyen és keresse az üdvösséget, melyet Ő maga épít köztünk Szentlelke által, a Péternek átadott lelki hatalom révén.

Kérdezzük meg magunktól:

1.      Az Egyházban emberi hibákon akadok-e fenn, vagy vonz az isteni jelenlét misztériuma?

2.      Áldozatos vagyok-e Krisztus közösségében, milyen tevékenységgel segítem konkrétan egyházközségünk életét?

3.      A közösségen belüli beszélgetésekkel az egységet, vagy a széthúzást támogatom, az intrikák helyett a bátorítás, lelkesítés, egyetértés embere vagyok-e?

Mivel bántottam meg Istent az elmúlt héten?

Uram, igazságod el van rejtve az életemben, és a sokszor elhanyagolt kinyilatkoztatás, mellyel, ha rá figyelnék, hozzám szólnál, váratlan helyzetekben igazolódik az életben. Adj éberséget, Jézus, hogy tanításod érvényességét felismerjem az egyes eseményekben, érzésekben, fejleményekben, összefüggésekben. Adj fogékony lelket, hogy megérezzem a kereszténységben rejlő mélységes erőt a mindennapokban. És adj bátorságot is, hogy erről ne hallgassak, hanem jelenléted titkába leleményesen avassak be másokat is. Ámen.

süti beállítások módosítása