30. vasárnap

 2010.10.23. 23:41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mai napon a világegyházban missziók vasárnapját ünnepeljük, perselygyűjtésünk is ezt a célt szolgálja. Az Evangélium továbbadásának kulcsa, hogy mi magunk is élményszerűen éljük át Isten irgalmát. Ezt segíti Jézus mai példabeszéde a farizeus és a vámos esetéről.

Kérdezzük meg magunktól:

1.    Nem vagyok-e elbizakodott, azt gondolván, hogy  bejáratott vallási szokásaim elegendőek az üdvösséghez?  

2.    Irgalmas, vagy ellenséges vagyok-e a nem hívőkkel szemben?

3.    Nem helyezem-e a saját véleményemet a hagyományos keresztény erkölcs fölé?

Mivel bántottam meg Istent az elmúlt héten?

 

Az Ószövetségben Isten irgalmasan fordul a szegények felé, de az irgalom elnyeréséhez a tiszta lélekre is szükség van. Szent Pál megtérésének őszinteségét egy életen át tartó apostoli szolgálattal bizonyítja.

 

„Jézus nem kedveli a fundamentalistákat. A farizeusok fundamentalisták, a szekták is azok. A választóvonal nem a doktrínákban keresendő, melyek elhatárolnak, hanem a magatartásban. Mind a fundamentalisták, mind a szekták, a profánt, a kívülállókat, a „többi embert” minden rossznak elmondják, míg a magukfajtát tökéletesnek, tisztának tartják. Jézus gyöngéd szeretettel fordul épp a „többi ember” felé, akinek nincsenek bizonyosságaik, amikbe kapaszkodhatnának, csak kételyeik önmagukban, és bizalmuk az Irgalomban. Feltűnő, milyen kevés szó kell az alázatosnak, és milyen bőbeszédű az elbizakodott. Ugye, ráismerünk mindkettőre?” Kiss Ulrich SJ

 

süti beállítások módosítása